Betydningen og relevansen af de makroøkonomiske indikatorer

De økonomiske aktiviteter, der finder sted inden for rammerne af en national økonomi er nedfældet i en bred vifte af varer og tjenesteydelser. Deres vurdering under fysisk eller valoric aspekt er realiseret ved hjælp af de økonomiske indikatorer.

Indikatoren for økonomiske afslører de numeriske udtryk for den kvantitative side af økonomiske fænomener og processer i en bestemt tid og betingelser. Det gør det muligt for at gøre tydeligt disse processer og fænomener kvantitativt, strukturelt og kvalitativt og observere de interne afhængigheder mellem nogle visse delsystemer i den nationale økonomi.

Ifølge plan er disse indikatorer beregnet for der kan være mikroøkonomiske og makroøkonomiske indikatorer; Hvis den tidligere viser resultater på niveau med individuelle økonomiske agent, måler sidstnævnte ydeevne i forbindelse med nationale økonomi. Udgangspunktet i beregning af de makroøkonomiske indikatorer er repræsenteret ved den mikroøkonomiske ones. De vigtigste makroøkonomiske indikatorer er det samlede produkt, bruttonationalproduktet, bruttonationalproduktet, nationale indkomst og den personlige indkomst for befolkningen.

Bruttonationalindkomst (BNI) repræsenterer markedsværdien af de endelige varer og tjenester produceret i en vis periode, normalt et år af økonomiske aktører i et land, uanset deres eksistens i eller uden for grænserne for dette land.

Leave a Reply

Your email address will not be published.